Andelsboligforening Cumberland

AB Cumberland er etableret i 1979 og indeholder 33 lejligheder af forskellige størrelser. Ejendommen er opført i 1916 og befinder sig på addressen Cumberlandsgade 10-14
samt Prags Boulevard 66 på Amager. Foreningen deler sin gård med 3 andre boligforeninger som administereres af fælles gårdlaug.

Ejendommen har en fælles tagterasse med tilhørende grill- og toilet – faciliteter, tørrerum, vaskeri, cykelkælder, værksted samt udendørslegeplads til de små.

Vi holder 2 arbejsdage hvert år som de fleste deltager i, med efterfølgende festligt indslag til både store og små. Udeblivelse fra arbejdsdagen koster en bøde på 500 kroner.

Vi har pt. ingen venteliste til andele i vores ejendom. Alt køb og salg varetages af andelshaveren. Inden boligen kan overdrages til en ekstern køber, skal den tilbydes internt i en måned.